zondag 12 juni 2016

De Uitdager van de maand!

Activiteiten van excellente leerlingen leiden tot extra opbrengsten voor de hele klas

Met de ‘Uitdager van de maand’ wordt ingezet op structureel verrijkingsonderwijs binnen de groep, begeleid door de eigen leerkracht. Bij elke Uitdager zijn inhoudelijke doelen en handvatten voor begeleiding geformuleerd. De Uitdager voorziet ook in een uitwerking hoe en wanneer het subgroepje excellente leerlingen en de groep gezamenlijk aan de Uitdager kunnen werken. Hierdoor wordt isolement of exclusiviteit van het groepje excellente leerlingen voorkomen. Voor de leraar is er een vier-wekenschema waar genoteerd is tijdens welke onderdelen begeleiding gewenst is.

De Uitdagers en handleiding geven de leerkrachten een handreiking zowel qua materiaal als klassenmanagement en begeleiding. Zo kunnen deze excellente leerlingen doelgericht aan verrijkingsonderwijs werken waarbij de hele klas kan meeprofiteren.

Er zijn 26 uitdagende opdrachten gemaakt (de Uitdagers) voor groep 6, 7 en 8  gebaseerd op bestaand verrijkingsmateriaal op het gebied van rekenen-wiskunde en natuur & techniek. Elke Uitdager is goed voor circa vier weken lang minimaal twee uur per week verrijkingsstof. Bij de uitdagers is ook een handleiding ontwikkeld waarin de leerkracht informatie en advies vindt over de selectie van excellente leerlingen, het opstellen van leerdoelen, het begeleiden van de excellente leerlingen en het betrekken van de hele groep bij de uitdagers. Daarnaast laat de handleiding met foto en filmmateriaal zien hoe de uitdagers in de klas gebruikt zijn.

·    Handleiding Uitdager van de Maand 
·    Uitdagers Natuur & Techniek
Uitdagers Rekentijgers
·    Uitdagers Somplextra

De inhoud van rekenen is:
1. Draaisymmetrie en lijnsymmetrie (groep 6)
2. Grafieken (groep 6)
3. Pentominos (groep 6)
4. Driehoeks- en vierkantsgetallen (groep 7)
5. Egyptisch rekenen (groep 7)
6. Zweedse puzzel (groep 7)
7. Breuken (groep 8)
8. Geheimschrift (groep 8)
9. Roosterveelhoeken (groep 8)
Bron: School aanzet

Klik hier voor de  link

Geen opmerkingen: