woensdag 23 november 2016

Rekenspel 155 Sinterklaas De strijd om Scoorsteen

Een rekenspel gemaakt door kinderen: Evaly (12j), Kaja(11j) en Eva (11j) n.a.v. het boek "De Strijd om de Scoorsteen" van Wesley Snijder & Benjamin Chaud.
Een grappig boekje dat de jongens op onze school aanspreekt.
Groep:             5,6
Materiaal:        A4tjes met getallen onder de honderd (evt een rekenmachine)
Domein:          getallen
Doel:               het oefenen van de erbij sommen  met grotere getallen
Vorm:              met groepjes 


De meisjes hebben het boek voorgelezen aan de kinderen van groep 5/6. Vervolgens groepjes van twee kinderen gemaakt.
Op het plein hadden ze tegen de muur van de buren de a4tjes met willekeurige getallen gehangen in de vorm van een schoorsteen.

Het was de bedoeling dat de kinderen met de bal op de a4tjes zouden schieten en dan het gescoorde getal noteerden op het scoreblad. Het voetballen ging niet zo goed, maar met handballen kwamen ze ook een eind. Elk tweetal mocht 5x scoren. Na de sessies telden de tweetallen de scores op. Het tweetal met de hoogste score was de winnaar.

Een leuk bedacht spelletje, dat met veel verve door groep 5/6 werd gespeeld.

Tip:
Een variatie voor in het speellokaal kan ook. Hang aan elke sport van het wandrek een kaartje met een getal. Laat de kinderen met een pittenzaak scoren. Al naar gelang het niveau kunnen kinderen bijvoorbeeld fiches in een potje doen. Bijvoorbeeld: als je 3 gooit mag je 3 fiches in het pot je doen. Na afloop worden de fiches geteld.

Klik hier voor de digitale versie van het boek


Geen opmerkingen: