zondag 17 december 2017

Rekenspel 28 Kerstspel

Groep:             4,5
Materiaal:        3 pionnen, dobbelsteen, opdrachtkaartjes,
                        pen en papier, speelgeld.
Domein:           getallen
                        meten en meetkunde: onderdeel geld
Doel:                getalbegrip en geldsommen
Vorm:               drietallenDit kerstspel kent verschillende versies. De eerste versie is bedoeld voor groep 4,5. Het gaat hier onder andere om het inwisselen en het optellen van geld. Het speelbord is ook in een Publisher bestand, zodat u de opdrachtkaartjes kunt aanpassen aan uw situatie of uw groep.


Versie 1 voor groep 4/5:

Elk kind begint met een briefje van €5,00. In de pot zit “muntgeld” om te wisselen.
Als het spel gespeeld wordt op á3 formaat, dan kunnen waxine lichtjes gebruikt worden als pion. Het is handig om deze even te nummeren. Gewone pionnen kunnen natuurlijk ook gebruikt worden. Het jongste kind mag beginnen. Komt het kind op een vakje met een ster, dan moet het kind een opdrachtkaartje pakken. De boetes worden betaald aan de pot, de beloning mag uit de pot worden gehaald
De boetebedragen moeten de kinderen noteren en optellen.

Er zijn 3 winnaars:
De eerste winnaar is degene die het snelst het spel heeft gedaan.
De tweede winnaar is degene met het meeste geld.
De derde winnaar is degene met de minste boete!

Speelbord Publisher: klik hier

Speelbord PDF: klik hier

Versie 2 voor groep 2/3:

Het jongste kind mag beginnen. Gooi met de dobbelsteen en ga net zoveel rondjes vooruit als stippen op de dobbelsteen. Komt het kind op een rondje met een dichte ster, dan mag het 2 rondjes verder gaan. Het kind moet eerst het getal zeggen, wat onder de ster zou moeten staan.  Komt het kind op een open ster, dan moet het een beurt over slaan.
Wie is het eerste bij de boom?

Speelbord Publisher: klik hier
Speelbord PDF: klik hier

Versie 3 voor groep 1:

Gebruik een dobbelsteen met 1 en 2 stippen. Gooi met de dobbelsteen en ga net zoveel rondjes voor uit als stippen op de dobbelsteen. Komt het kind op een rondje met een dichte ster, dan mag het 2 rondjes verder gaan. Het kind moet eerst het getal zeggen wat onder de ster staat.  Komt het kind op een open ster, dan moet het een beurt over slaan.

Wie is het eerste in de boom?

Speelbord Publisher: klik hier
Speelbord PDF: klik hier


Tip:
Gebruik als pionnen elektrische waxinelichtjes. Deze mogen branden als het waxinelichtje op de boom staat. 
Geen opmerkingen: