vrijdag 7 april 2017

Gezien tijdens de Jaarvergadering van de NVORWO: Rekenportfolio po-vo

Vandaag heb ik een workshop gevolgd bij Margreet Mulder, van Instar Onderwijsadvies,  die samen met de scholen van  CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel dit rekenportfolio heeft ontwikkeld. Dit portfolio lijkt op een spiekschrift voor kinderen. Maar geeft duidelijke kaders aan van wat kinderen moeten kennen en kunnen. Kinderen geven zelf vorm aan de voorbeelden.

De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij die overstap spelen onder meer de basisvaardigheden van rekenen een grote rol. De beheersing van rekenvaardigheden is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Hierbij vindt u twee Rekenportfolio’s: Een leerlingportfolio en een begeleidende handleiding door docenten. Dit materiaal is ontwikkeld door CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel. De portfolio’s zijn ontstaan vanuit een behoefte van beide organisaties aan een doorgaande lijn rekenen van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In oktober 2016 kwamen de Rekenportfolio en de begeleidende Handleiding voor Docenten beschikbaar.

Dit project is tot stand gekomen met een subsidie van de NVORWO, waardoor het ontwikkelde materiaal goed kon worden vormgegeven.

Rekenportfolio en handleiding

Het doel van het rekenportfolio is te komen tot een goede aansluiting van de rekenstrategieën en lesstof van de basisschool op die van het Voortgezet Onderwijs. Door gebruik van het portfolio ontslaat er een doorgaande leerlijn en leerlingen zullen de rekenstrategieën die ze op de basisschool hebben geleerd herkennen in het voortgezet onderwijs. De overgang tussen de verschillende onderwijssectoren zal daardoor soepeler verlopen. Niet alleen bij het vak rekenen, maar ook bij andere vakken waar wordt gerekend, zoals bij wiskunde, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde en economie.
Het rekenportfolio is bedoeld als naslagwerk naast de reguliere methodes. Elke leerling krijgt een rekenportfolio en elke docent/leerkracht een rekenportfolio en een handleiding. In de handleiding staat een toelichting op de onderdelen die aangeboden worden in groep 7 en 8 en klas 1. Het rekenportfolio is een groeidocument.

Bron: http://www.nvorwo.nl/ontwikkeling-rekenportfolio-pcbo-tytsjerksteradiel/

Klik hier voor het portfolio
Klik hier voor de handleiding

Geen opmerkingen: