woensdag 14 februari 2018

Gezien: Leraar 24: Doevrijdag

Gezien bij Leraar 24:

"Op DoeVrijdag blijven de boeken op Het Kompas in Meppel dicht en wordt er buiten geleerd. Bij de doelen van de lesmethode worden doe-activiteiten rondom lezen, rekenen en spelling bedacht waarmee kinderen op het schoolplein bewegend kunnen leren."

Leraar 24 Klik hier voor de link

De school heeft ook een Facebook account. Klik hier voor de link.

Geen opmerkingen: