zondag 4 maart 2018

Rekenspel 203 Het missende getal

Groep:            1,2,3,4,
Materiaal:       20 ijslolly stokjes( of meer als u wilt)

Domein:          getallen
Doel:               oefenen van de getallenrij
Vorm:              tweetallen
Klik hier voor de link voor een eenvoudig spelletje voor jonge kinderen.

Mijn variant:

1. Schrijf op elk stokje een stukje van de getallenlijn. Zorg ervoor dat een getal ontbreekt.  ( Zet evt. op de achterkant het ontbrekende getal.)
2. Maak zo 20 verschillende soorten.
3. Doe de stokjes in een beker.
4. Om de beurt mogen de kinderen een stokje trekken.
5. Het kind dat het stokje pakt, geeft het stokje met de voorkant aan de tegenspeler.
5. Weet de tegenspeler het goede antwoord. Dan mag hij/zij het stokje houden.

Tip:
Kan ook met getallen reeksen. Bv 2- 4- 6-   - 8 -10

Tip:
Voor slimme rekenaars
Maak de reeksen goed af....

Lineair
Dit is waarschijnlijk de makkelijkste variant en deze zult u daarom vaak eenvoudig herkennen:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Oplopend verschil
Bij een oplopend verschil kan de tweede verschilreeks hetzelfde getal laten zien:

2, 4, 8, 14, 22, ... 

Bewerking wisselt

De bewerking hoeft niet van stap tot stap hetzelfde te zijn, maar kunnen elkaar bijvoorbeeld ook afwisselen.

3+5= 8+7=15+3 =18 + 7 25

3  -  8 -  15-  18 - 25......,

Geen opmerkingen: