zondag 27 mei 2018

Rekenspel 204 Het even –en-onevenspel

Groep:             3,4,
Materiaal:        van alle getallen tot 99 kaartjes

Domein:          getallen
Doel:               automatiseren van het begrep even en oneven
Vorm:              klassikaal, individueel, tafelgroepje


De kaarten liggen op een stapel met het nummer naar beneden en zijn goed geschud.  Het kind dat aan de beurt is raadt of het een even of oneven kaart is. Als het kind het goed geraden heeft mag het de kaart houden, zo niet dan krijgt het andere kind de kaart. Als het kind het verkeerd heeft geraden, mag de ander. Het spel eindigt als alle kaarten op zijn. Tel de kaarten. Elke kaart telt voor 2 punten. Wie heeft de meeste punten?
Variatie:
Evt kan natuurlijk het spel ook gespeeld worden met een spel kaarten. Om meer kaarten te hebben kunnen je twee sets kaarten bij elkaar voegen. Gebruik de aas als 1.

Geen opmerkingen: