zondag 1 juli 2018

Rekenspel 209 Geheim getal

Groep:            5,6,7
Materiaal:       pen en papier
                    

Domein:         getallen
Doel:              het oefenen van grote getallen

Vorm:             in tweetallen

Bij Geheim getal staat begrip van getallen en van het tientallig systeem centraal. Kinderen oefenen in het uitspreken en schrijven van getallen, maar zijn vooral bezig met de waarde van cijfers in getallen, afhankelijk van hun plaats in het getal en met het vergelijken van getallen: welke is groter, welke kleiner, tussen welke getallen ligt het geheime getal?

Geheim getal speel je met z’n tweeën. Je hebt niets anders nodig dan ieder een velletje papier en een pen. De spelers spreken van te voren af, afhankelijk van hun rekenniveau, uit hoeveel cijfers het geheim getal bestaat. We kiezen hier even voor een geheim getal met vier cijfers.
Speler 1 schrijft een getal van vier cijfers op een kladblaadje. Hij houdt dit getal verborgen voor speler 2. Elk cijfer mag maar één keer voorkomen in het getal. Op een ander blaadje schrijft speler 1 vier vraagtekens naast elkaar.
Speler 2 ziet op het kladblaadje vier vraagtekens naast elkaar. Hij moet erachter zien te komen wat het geheime getal van vier cijfers van speler 1 is.
Speler 2 noemt een getal met vier cijfers.
Speler 1 schrijft dit getal onder de vraagtekens: onder elk vraagteken een cijfer.

Nu geeft hij speler 2 informatie over het geheim getal en noteert dit ook op het blaadje van speler 2
 • Of er cijfers op de goede plaats staan, bijvoorbeeld: “Het tiental is goed”.
Speler 1 zet een rondje om elk getal dat op de goede plaats staat.
• Of er cijfers in staan die wel in het getal voorkomen maar op een andere plaats staan, bijvoorbeeld: “Er zit een drie in maar die staat op een andere plaats. Speler 1 zet een streepje onder de 3: 3.
• Of het geheim getal hoger is of lager dan het getal van speler 2: Hoger? Dan zet speler 1 een pijltje omhoog naast het getal: ↑. Lager? Dan zet speler 1 een pijltje omlaag naast het getal: ↓.

Speler 2 noemt vervolgens weer een getal. ( Let op: uitspreken van het getal!)

Niet zomaar. Hij maakt gebruik van wat hij nu al weet over het geheime getal. Zo gaat speler 2 door, tot hij het getal van speler 1 geraden heeft. Als het getal geraden is, wisselen de spelers. Wie het getal in de minste beurten heeft geraden, is winnaar.

Tip:
Let er op dat kinderen de getallen uitspreken.

Geen opmerkingen: