zondag 27 oktober 2019

Rekenspel 243 Tafels leren door ballen te werpen

Groep:            4,5
Materiaal:       
bal

Domein:          getallen
Doel:              tafels

Vorm:             groepjes van 3 of 4 kinderen, klassikaal
De leerkracht spreekt een tafel af en gooit een bal naar een kind. Deze begint met bv getal 3 en gooit de bal naar de volgende en die zegt 6, de bal wordt gegooid en de volgende zegt 9.
Als een kind het antwoord niet weet, gaat het zitten. Na 3 beurten mag het weer gaan staan. Herhaal zo vaak als je wilt!

Geen opmerkingen: