zondag 17 november 2019

Rekenspel 73 Schimmel is ziek

Prentenboeken sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Door het gebruik van prentenboeken bij het ontwikkelen van getalbegrip maken kinderen kennis met rekensituaties die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Door aansluitende rekenspelletjes te spelen in de context van het verhaal krijgen de rekenhandelingen betekenis voor kleuters en blijft het aangebodene beter hangen.
Sommige boeken hebben echter niet een een rekenkundige context. Maar door de spellen die aansluiten bij de inhoud van het boek wordt er een betekenisvolle leersituatie gecreëerd. Dat is er aan de hand bij het spel van Schimmel is ziek.

Bron: Kleuters rekenen Klik
hier voor het hele rapport.
Een leuk prentenboek geschikt voor reken- en telactiviteiten is het boek: Schimmel is ziek. Schimmel wil geen wortels en geen hooi en haar vacht zit vol rode vlekken. 'Het zijn de mazelen,' zegt de paardendokter. 'Met een week rust en een dieet van rode bieten is het zo weer over.' 'Dat kan niet!' zegt Sint.'' Morgen ben ik jarig.' 'Het moet', zegt de paardendokter. 'Anders word ze niet beter.' Wat moet Sinterklaas nu doen?

Het prentenboek: Schimmel is ziek van Bette Westra en Annemarie van Haeringen leent zich voor veel telactiviteiten: Hoeveel stippen tel je op de schimmel, hoe Pieten zie je, hoeveel benen heeft de schimmel. ect.  
Van het boek is ook een digitale versie beschikbaar: klik hier.


Rekenspel: Schimmel is ziek
Maak de schimmel van Sinterklaas weer beter!

Groep:            2,3
Materiaal:       spelbord, 1 dobbelsteen, 20 rode fiches

Domein:          getallen
Doel:               herkennen van dobbelsteen structuren
                       getalbegrip tot 20

Vorm:              twee-of drietallen


Leg op de schimmel 20 rode fiches. Kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Wie 5 gooit mag een rode fiche van de schimmel pakken. Als alle fiches weg zijn is de schimmel weer beter. De winnaar is degene met de meeste fiches.


 


Variatie
Voor jonge kinderen: Geef elk kind een speelbord en leg er wat fiches op. Gooit het kind 5 dan mag het een fiches van het bord nemen. Wie heeft als eerste alle fiches van Schimmel weg kunnen halen?

Variatie
Voor kinderen die meer aankunnen: Geef de kinderen 3 dobbelstenen. Met de drie dobbelstenen moeten de kinderen een som maken waar het antwoord 5 uit komt. De som schrijven ze op zodat later de bewerking kan worden bekeken. Als dat lukt mag er een fiches van het paard. U kunt ook kinderen laten samenwerken en meerdere groepen tegen elkaar laten spelen. Wat is de stand na bv 5 minuten?

© Foto's Tanja Benschop
Printversie van het spelbord uitprinten op A3 formaat: klik hier
 
Geen opmerkingen: