woensdag 28 januari 2015

Rekenspel 84 Kraak de code

Groep:             4+,5, 6,7
Materiaal:        per kind 20 fiches of doppen als munt
Domein:           getallen
Doel:               getalbegrip tot 100
Vorm:              3 of 4 tallen



De kinderen krijgen de opdracht om de driecijferige code van de kluis te kraken. Een van de kinderen is de directeur van de bank en schrijft de code op een strook en legt deze op de kop. Andere kinderen mogen het getal niet zien.  Het spel is een eenvoudige 'insnoeringsopdracht' op een getallenlijn van 0-1000. Het kinderen kennen dus de driecijferige code niet, maar moeten in zo min mogelijk stappen de code zien te kraken. Elke keer dat een kind 'er naast' zit, verliest het 1 munt van de maximaal 20 te winnen munten door deze te geven aan de directeur van de bank. De meest optimale procedure is het continu 'in-tweeën-delen' van het nog resterende gebied. De bankdirecteur mag helpen bij het raden door bij ieder antwoord aan te geven of het te hoog of te laag is. Op deze manier kunnen de kinderen vrij snel tot het antwoord komen.


Variatie:
Getallen tot 100
Getallen tot 1000
Getallen tot 10000


Geen opmerkingen: