zondag 4 mei 2014

Rekenspel 53 Een van de 18!

Groep:             2, 3,
Materiaal:        3 dobbelstenen, 18 bakken, doos kurken
Domein:          getallen
Doel:               optellen onder de twintig
Vorm:              kleine kring of in de rekenhoek
Op een bordtrapje staan 18 witte bakken in drie rijen. De kinderen gooien met de drie dobbelstenen en tellen de gegooide ogen op. Dan pakken ze een kurk en mogen ze de kurk proberen te gooien in de bak met het juiste getal. Lukt dat, dan turven ze de stand op het bord!

Idee 
© van basisschool de Arnhorst in Velp

Geen opmerkingen: