zondag 18 mei 2014

Rekenspel 55 Delta spel met Romeinse cijfers

Groep:             4+,5,6,7
Materiaal:        10 knikkers, dopjes, steentjes etc, per persoon eventueel stoepkrijt
Domein:           getallen
Doel:               oefenen van Romeinse cijfers
Vorm:              in twee of drietallen
Dit spel kwam al voor bij de oude Grieken en ook de Romeinen kenden het.

De kinderen tekenen in het zand met hun vinger of met stoepkrijt op de stenen een groot driehoek (een Delta). Ze trekken dan in het driehoek een aantal lijnen zodat er vakjes in de driehoek ontstaan (10 in totaal). Elk vakje krijgt een ander nummer. Ze moeten beginnen aan de onderkant van de driehoek met de I en helemaal boven in de punt komt de X.

Trek daarna een lijn op de grond zo'n 3 meter voor het begin van de driehoek. Dit is de startlijn. De kinderen gooien nu vanachter deze lijn de knikkers, steentjes etc in de driehoek. Iedereen mag 10 keer gooien. Na afloop worden het aantal punten opgeteld. Elke knikker krijgt de waarde van het vakje waar het in ligt. Knikkers die erbuiten zijn gegooid tellen niet mee. De winnaar is degene met het hoogste aantal punten.

 

Het spel loopt van I tot X. Maar de kinderen kunnen natuurlijk ook de andere Romeinse cijfers gebruiken.

1 = I
2 = II
5 = V
10 = X
50 = L
100 = C
500 = D
1000 = M

Foto's: Basisschool de Zonneboom in Doetinchem

 

 

 

Geen opmerkingen: