zondag 28 september 2014

Rekenspel 65 Hoeveel knikkers in de fles?

Groep:             1+, 2,3,
Materiaal:        plastic fles en knikkers

Domein:           getallen
Doel:                schatten, tellen van aantallen, begrippen meer minder, meest 
Vorm:               klassikaal of tweetallenU laat een fles met knikkers zien. U vraagt aan de kinderen: hoeveel knikkers denk je dat er in de fles zitten. U laat dit eerst schatten. U schrijft de antwoorden van de kinderen zichtbaar op. Vervolgens telt u samen met een kind de knikkers. Om de kinderen actief te laten meedenken stopt u halverwege en vraagt u: wie van de kinderen kan gelijk hebben? En wie zeker niet? Dan telt het kind verder en de uitkomst wordt bekend.

U kunt ook met verschillende afmetingen van flessen werken.


Als de kinderen het principe kennen, kan het spel in 2 of 3 tallen worden gespeeld. Een van de kinderen doet een aantal knikkers in de fles. De andere kinderen schatten hoeveel knikkers er in de fles zitten. Ze schrijven hun antwoord op. Dan worden de knikkers geteld. Wie had het antwoord goed of zat er het dichtste bij? Deze mag een knikker uit de pot pakken. Na 5 keer wordt er gekeken wie van de kinderen de meeste antwoorden goed had!

Geen opmerkingen: