woensdag 3 september 2014

Rekenverbetertips voor de school

Bij het verbeteren van het rekenonderwijs op school komt het een en ander kijken. Toch zijn er een paar essentiële tips die eigenlijk direct resultaat opleveren. Hier onder treft u 12 tips aan!

1.Elke dag 10 minuten automatiseren en hoofdrekenen, ook de groepen 1-2
(tellen).
2. Structurele inzet van de map Gecijferd bewustzijn,  Spelend rekenen of de Rekenflat.
3.Inzet rekenrek en concrete materialen zoveel mogelijk en zolang als nodig,
zeker in de groepen 1-4.
4. Hoog leer- en werktempo, leerling actief, minder instructietijd/meer zelfstandige rekentijd voor de leerling. Meer doen/minder luisteren.
5. Zorg ervoor dat alle leerkrachten kennis hebben van de rekenmodellen en daar naar handelen.
6. Methodeboeken zijn uit - einde schooljaar.
7. Maak een voortoets per blok en bepaal zo welk kind verlengde instructie nodig heeft per onderdeel. Denk hierbij ook aan de pluskinderen.
8. Kinderen weten wat en waarom iets geleerd wordt: Bespreek met kinderen de doelen van het blok!
9. Zwakke rekenaars buiten de rekenlessen een 1 uur extra oefentijd waarin cruciale momenten uit de leerlijn worden geoefend.
10. Gebruik kladpapier( met ruitjes) bij de instructie en de verwerking, zeker vanaf midden groep 5. Leer kinderen berekeningen opschrijven!
11. Leer Rekenfeiten uit het hoofd! Rijtjes metriekstelsel ect.
12. Zorg dat essentiële rekenafspraken schoolbreed op papier (liefst 1 a4tje) staan en bespreek deze regelmatig met de leerkrachten! Werk evt met afsprakenkaarten.

Succes!

Geen opmerkingen: