woensdag 17 september 2014

Ideeën voor teamgesprek over rekenen

Wat handige tips voor een gesprek over rekenen in het team:

• Extra oefenen voor de Cito-toets met oude toetsen heeft vooral op de korte termijn effect. Pak het liever structureel aan. Het Cito meet of leerlingen de sommen echt begrijpen en of ze de juiste procedures en strategieën kunnen toepassen. Richt je liever daar op.
• Zet leerlingen niet te snel zelf aan het werk, maar benut de mogelijkheden van een centrale instructie zo veel mogelijk. Via de leerkracht komen de leerlingen beter tot verdieping van hun kennis.
• Je hoeft niet alle sommen uit een lesmethode te maken, maar kies. Kijk wat jouw leerlingen nodig hebben.
• Visualiseer de rekenbegrippen: hoe zien een halve, een kwart, een achtste enzovoort eruit? • Verwoord hardop wat je doet bij het rekenen.
• Laat leerlingen van elkaar leren. Laat ze als ze een oefening hebben gemaakt bijvoorbeeld in elkaars schriften kijken en elkaar uitleggen hoe ze een som hebben opgelost.

Bron: Mirjam Janssen, "Begin de dag met rekenen!" www.cps.nl

Geen opmerkingen: