zondag 1 februari 2015

Gezien op de NOT 2015: Rekenspelletjes voor kleutersTijdens de NOT 2015 presenteerde de SLO onder de titel Rekenspelletjes voor kleuters een publicatie met een serie rekenspellen voor jonge kinderen. Een mooie lijst met 25 spellen. De meeste kun je gewoon kopen in de speelgoedwinkel en kosten €8,00 tot €20,00 per stuk en een enkeling is te downloaden. 

Het mooie van de publicatie is de goede onderbouwing van de plaats van de spellen in het aanbod voor de kleuters. 

"Er zijn veel gezelschapsspelletjes op de markt waarin gerekend wordt en er zijn educatieve rekenspellen. De spellen in deze brochure zijn niet zomaar gekozen. Ze voldoen aan bepaalde voorwaarden die maken dat ze specifiek geschikt zijn om in te zetten bij de stimulering van de rekenontwikkeling van jonge kinderen. 

Het gaat om de volgende voorwaarden: 

 Kinderen vinden de spellen leuk. 
 De spellen werken aan specifieke rekendoelen (onderdelen van getalbegrip; bewerkingen, logisch denken en redeneren, ruimtelijke oriëntatie). Maar het rekenen is impliciet in het spel opgenomen. 
 Aan de rekendoelen wordt gericht gewerkt in het spel, ook al is dat niet expliciet. Het gaat dus niet om een spel dat de kinderen spelen en waarbij alleen aan het eind een puntentelling bijdraagt aan het rekenen. 
 De spelregels zijn in principe eenvoudig en beperkt. Kinderen kunnen ze ook goed aan elkaar uitleggen (zodat de leerkracht er niet veel extra tijd aan kwijt is). 
 De spellen duren niet lang, zodat ze passen bij de spanningsboog van jonge kinderen. Sommige spellen kosten zo weinig tijd, dat kinderen meer potjes na elkaar kunnen spelen. Of het spel kan aangepast worden zodat het in korte tijd gespeeld kan worden. 
 De spellen zijn wat materiaal betreft geschikt voor een klas met kinderen: stevige kwaliteit en niet te kleine onderdelen die gemakkelijk kwijt kunnen raken. 
 Ze zijn met z'n tweeën te spelen, en enkele zijn individueel te spelen, zodat de kans op groot rumoer beperkt is en het voor jonge kinderen goed overzichtelijk is. In een klas waar leerlingen gemotiveerd aan eigen werk bezig zijn, blijkt enig rumoer niet storend te werken! 
 De spellen zijn getest door kinderen en leerkrachten en positief beoordeeld als zinvolle bijdrage voor de rekenles. 
 Alle spellen bieden de mogelijkheid om beter te worden in het spel, en daarmee ook in de rekenvaardigheid die gevraagd wordt. Bij sommige spellen betekent dit dat kinderen door oefening beter en sneller worden, bij andere spellen dat hun inzicht vergroot bij vaker spelen of ze na herhaald spelen moeilijkere denkstrategieën zoeken en toepassen.
 De (meeste) spellen zijn ook in te zetten om de specifieke rekenvaardigheid bij kinderen te peilen en vervolgens te stimuleren. De spellen bieden aanleiding om op een informele manier na te gaan wat een kind kan, begrijpt en weet en hoe hij denkt en redeneert."

Bron: Rekenspelletjes voor kleuters SLO.

Klik hier voor de publicatie

Geen opmerkingen: