woensdag 25 maart 2015

Rekenspel 93 Dottie's eieren

Groep:             peuters, 1,2,
Materiaal:        Prentenboek Dottie's eieren, Jane Chapman & Julie Sykes 
Domein:          getallen
Doel:                getalbegrip: tellen en begrippen
Vorm:              tweetallen


Voorlezen is niet alleen goed voor de taalontwikkeling, het geeft met het juiste boek, ook een “boost” aan de rekenontwikkeling. Want voor rekenen heb je taal nodig. Begrippen, groot en klein, voor en achter, erbij en eraf, tellen. In het verhaal komt dit in een natuurlijke situatie aan de orde. Door rekentaal te beheersen kun je praten met jonge kinderen over wat er gebeurd in werkelijkheidssituaties. Ze leren woorden om dingen te benoemen. Neem het boek Dottie’s  eieren. Een leuk verhaaltje met veel emoties, maar geeft ook aanleiding tot samen tellen.

Spel 1:
Een van de kinderen is Dottie en zit in het midden van de kring en spreid haar armen. U spreekt van te voren een getal af, bijvoorbeeld 10. Een kind mag steeds een voor een de zittende kinderen in de kring tellen. Elk 10de kind mag bij Dottie gaan zitten onder haar vleugels. Als Dottie 5 "eieren" heeft, stopt het kind met tellen. Samen zegt u dan het versje:

1,2,3,4,5,6,7 
waar zijn de eieren nu gebleven.
Ei,ei ei,
een kuiken erbij.

Al piepend kruipen de kuikens uit het ei en gaan weer terug naar hun plek.

Spel 2:
Een kind zit in het midden van de kring. De andere kinderen mogen om de beurt een grote dobbelsteen gooien. Als een kind  6 heeft gegooid (of een ander getal, is maar wat u afspreekt met de kinderen) mag het onder Dotties “vleugels”gaan zitten. Een kuiken is geboren! Of een ei is gelegd.  Heeft Dottie drie kuikens, dan mag een ander kind Dottie zijn. Stimuleer steeds tussen door het samen tellen!

Spel 3:
Voor wat oudere kinderen kunt u als verwerking in een groepje, elk kind een eierdoos van 6 eieren geven. De eierdoos is van belang voor het aanleren van structuren. Met de dobbelsteen proberen de kleuters om de beurt zes te gooien. Als ze een zes hebben mag er een ei in de doos. Wie heeft het eerst de doos vol? Die is de winnaar.  

Spel 4:
Een volgende stap kan zijn, om op een papier een eierdoos te tekenen. Hetzelfde spel kan gespeeld worden, maar nu mag het kind een ei van de plaat kleuren.  Wie heeft het eerst zijn eieren gekleurd? 

Door deze spelvormen oefent u met kinderen ongemerkt en spelenderwijs de stap van werkelijkheidssituaties naar  de volgende fase van het handelingsmodel: representaties van werkelijke objecten tot de derde fase het werken met modellen.


Liedje over Dottie's eieren klik hier

Geen opmerkingen: