woensdag 17 juni 2015

Rekenspel 102 Kat en muis

Groep:              3, 4, 5, 6,
Materiaal:         8 fiches met daarop een muis en 8 fiches met een kat
Domein:           meetkunde
Doel:                ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en redeneren
Vorm:               tweetallen


Dit is een bestaand spel, maar kan met 16 gelijke deksels van de bv pindakaas of chocopasta prima worden nagemaakt! Let op: de deksels moeten goed op elkaar passen.

In dit spel gaat het om de strijd tussen Kat en Muis. De kinderen proberen door het handig plaatsen en stapelen van spelstenen als eerste vijf eigen stenen zichtbaar op het speelveld te krijgen. Het ene kind ontvangt de acht spelstenen met een afbeelding van een kat, het andere kind ontvangt de acht spelstenen met de muis.

Om de beurt brengen de kinderen een nieuwe steen in het spel of verplaatsen ze een steen die al op tafel ligt. Maar zo eenvoudig als dit lijkt, is dit niet. Het ene kind kan de andere stenen blokken door daar een andere steen op te leggen. De kinderen moeten goed onthouden waar de stenen liggen.


 In zijn beurt kiest het kind één van de volgende acties:

1.Het kind brengt één nieuwe steen in het spel.

2.Het kind verplaatst één steen op het speelveld.


Ad 1: Het kind kan alleen een eigen steen in het spel brengen. Stenen die in het spel zijn gebracht, kunnen niet weer op voorraad worden genomen.

Ad 2: Het kind kan bijvoorbeeld een steen van het speelveld nemen en deze boven op een andere steen op het speelveld plaatsen. De verplaatste steen kan een eigen steen zijn of een steen van een medespeler. Hierbij gelden de volgende regels:

De steen die de vorige speler heeft gespeeld, mag niet worden verplaatst. Een stapel stenen bevat ten hoogste drie stenen.

Het spel eindigt zodra een van de kinderen vijf eigen stenen zichtbaar op het speelveld heeft liggen. Hij is de winnaar van het spel.

 Variatie:
Je kunt het spel uitbreiden door 8 fiches met een rat en 8 fiches met een hond toe te voegen. Dan kun je het spel spelen met 4 kinderen.


Geen opmerkingen: