woensdag 24 juni 2015

Rekenspel 103 Straatje dobbelen

Groep:             5, 6, 
Materiaal:        6 dobbelstenen per tafelgroepje
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip en grotere hoofdbewerkingen
Vorm:               tweetallen
Het dobbelspel straatje leggen wordt met zes dobbelstenen gedaan en kan met een onbeperkt aantal kinderen gespeeld worden.

De spelregels van straatje leggen zijn als volgt :
1: In dit spel gelden de 1en als 100 punten en de 5en als 50 punten. Stel je gooit met de dobbelstenen 161532 dan heb je 250 punten gehaald. De 6 ,3,2 tellen dus niet mee.

2: Een kind mag de dobbelstenen werpen maar de stenen die punten behaald hebben moeten bij iedere worp opzij gelegd worden totdat er geen dobbelstenen meer zijn om te werpen. Alle punten die behaald zijn in deze worpen worden bij elkaar opgeteld. Bij nul punten is dé speler dood en verliest het de punten van de eerste worp.

3: Een kind mag nog onder dezelfde voorwaarden een derde keer de dobbelstenen werpen.

4: Het kind die het hoogste aantal punten in de ronden behaald heeft is de winnaar.

5: Iedere ronde start het kind die links zit van het eerst beginnende kind uit de eerste ronde. Dit omdat de tweede speler voordeel heeft ten opzichte van het eerste kind. Het tweede kind heeft in dit geval de voorkennis over wat het eerste kind geworpen heeft.

Tip:
Om bijvoorbeeld bepaalde grote tafels te leren, kun je allerlei getallen afspreken. Bijvoorbeeld
de 6 telt voor 6 en de 3 telt voor 12
de 2 en de 5 tellen elk voor 25

Geen opmerkingen: