zondag 11 september 2016

Rekenspel 147 Jungle speed

Groep:             1,2,3,4,5,6
Materiaal:        kaartjes met de zelfde getallen of sommen,
                        iets wat kan dienen als  totem
Domein:           getallen
Doel:                getallen, bewerkingen
Vorm:               in kleine groepjes

U verdeelt alle kaarten onder de kinderen (ieder evenveel). De kinderen leggen de kaarten op de kop op de tafel voor hun. De totem (bv.leeg plastic flesje, wc rolletje, bal) wordt in het midden op de speeltafel gezet. Om de beurt draaien de kinderen de bovenste kaart om. (Er zijn ook spelvarianten, waar dit tegelijkertijd moet gebeuren.) Als de kinderen een kaart met dezelfde waarde omdraaien, dan moeten ze snel de totem grijpen.
De verliezer krijgt de eigen kaart en de kaart van het andere kind als strafpunten en moet deze onder zijn kaarten leggen.
Als meerdere kinderen tegelijk de totem grijpen, dan wint diegenen met de meeste vingers op de totem.

Pakt iemand per ongeluk de totem, maar had hij niet dezelfde kaart, dan krijgt hij de kaart van het andere kind als strafpunt en moet deze onder zijn  eigen stapeltje kaarten leggen.

Geen opmerkingen: