zondag 18 september 2016

Rekenspel 148 Bal gooien

Groep:             4, 5, 6, 7, 8
Materiaal:        bal of pittenzak

Domein:           getallen
Doel:                tafels oefenen
Vorm:               klassikaal, kleine kringDe leerkracht geeft een tafel aan. De leerkracht gooit vervolgens een bal naar een kind. Deze geeft de eerste tafelsom van de tafel. Vervolgens gooit het kind de bal naar een ander die het antwoord geeft en de volgende tafelsom zegt. 
Variatie
Afhankelijk van de gevraagde sommen, kan het spel gespeeld worden vanaf groep 3. In plaats van een bal kunt u ook een pittenzak gebruiken.


Variatie
Dit kan ook met de getallenrij bij jongere kinderen.
Variatie
De leerkracht gooit de bal naar een kind en zegt hardop een keersom. Als het kind de bal vangt moet het ook direct het antwoord zeggen. Deze gooit de bal terug naar de leerkracht.  Of deze bedenkt zelf en som en gooit die naar de volgende.

Variatie
Kan ook met gewone sommen.

Geen opmerkingen: