zondag 4 september 2016

Rekenspel 146 365 Pingiuns

Groep:             4,5,6
Materiaal:        365 pinguïns – Jean-Luc Fromental & Joëlle Jolivet
Domein:           getallen
Doel:                inoefenen van getallenrij boven de 100, automatiseren  
Vorm:               klassikaal,  tweetallen

Spel 1:
Klassikaal en in tweetallen. De kinderen spelen in tweetallen. Ze gooien om de beurt twee dobbelstenen en tellen het aantal ogen op. Deze worden steeds weer bij elkaar opgeteld. Welk tweetal van de groep heeft het eerst 365?

Spel 2:
De kinderen bedenken sommen met het antwoord 365. Ze mogen echter elk getal tot 365 maar 1 keer gebruiken en ze moeten minimaal 4 getallen per bewerking gebruiken. Wie bedenkt de meeste sommen.


Geen opmerkingen: