zondag 30 oktober 2016

Rekenspel 154 Tafelhebbes

Groep:             4, 5, 
Materiaal:        kaartjes met tafel voorbeelden

Domein:           getallen
Doel:                tafels oefenen
Vorm:               in tweetallen


Bedoeling:
Dit spel is bedoeld om de tafelsommen te leren herkennen in plaatjes. Het gaat hier nog niet om de antwoorden.

Spelregels:
De kaartjes met tafel voorbeelden liggen met de afbeelding naar de tafel.
Om de beurt mag een speler een kaart pakken en opgooien. Degene die de tafelsom het eerst weet (het antwoord hoeft nog niet) roept Hebbes!
Evt. kunnen de kinderen op het antwoord blad de kaartjes controleren. Is het antwoord goed, dan mag het kind dat hebbes heeft geroepen het kaartje houden. Het kind met de meeste kaartjes is winnaar.Tip:
Als de kinderen de sommen goed kunnen herkennen mogen ze het antwoord ook geven. 

Klik hier voor de kaartjes
Klik hier voor de antwoorden

Geen opmerkingen: