woensdag 11 oktober 2017

Draagkracht creëren voor het maken van rekenbeleid.

Het versterken  van reken-wiskundeonderwijs is teamwork. Marc van Zanten heeft een rekenprioriteitenspel bedacht voor schoolteams. Dit staat beschreven in een artikel in Volgens Bartjes. Het prioriteitenspel biedt een werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over het rekenonderwijs en te komen tot een breed gedragen beleid, waarvoor het hele team zich in wil zetten.
Ik heb de genoemde prioriteiten van het artikel op kaartjes gemaakt. Deze kun je hier downloaden. 

Het doel van het prioriteitenspel is dat er een diepgaand gesprek wordt gevoerd over het reken- wiskundeonderwijs op de eigen school. Zodoende kan een team komen tot een gedeelde visie en beleidsprioritering. Het idee is eenvoudig. Je hebt de bovengenomede kaartjes nodig, een grote flap papier, een dikke stift en lijm.
Op de kaartjes staan uitspraken als leerlingen kennen de lesdoelen en zwakke rekenaars krijgen meer instructie. Er zijn kaartjes over alle zaken die van belang zijn voor het onderwijzen en leren van rekenen-wiskunde.
Uiteraard kun je er zalf van allerlei onderwerpen die voor je school van belang zijn bij bedenken. Deze kaartjes moeten op de flap papier worden geplakt in een schema met vier kwadranten 

Daarvoor moet steeds worden besproken in welke mate de tekst op een kaartje van invloed is op het eigen reken-wiskundeonderwijs en de mate waarin het onderwerp op
de eigen school op orde is. Als de leerkrachten bijvoorbeeld vinden dat zwakke rekenaars krijgen meer instructie erg belangrijk is, maar ook vinden dat ze daar te weinig aan toe komen, krijgt het een plek ergens in het kwadrant rechtsonder (van grote invloed, nog niet goed in orde). De kaartjes die het verst naar onder (nog niet goed in orde) en naar rechts (van grote invloed) worden opgeplakt, leveren breed gedragen prioriteiten op voor het rekenbeleid.

Het prioriteitenspel laat het team in gesprek gaan over alle aspecten van het reken-wiskunde onderwijs op de eigen school. Dat alleen al is zinvol en levert veel informatie op. Het gesprek biedt gelegenheid om te werken aan een gedeelde visie en te komen tot beleidsprioriteiten waar elk teamlid zich voor in wil zetten. Doordat de kaartjes met uitspraken in overleg een plekje binnen de kwadranten krijgen, wordt letterlijk zichtbaar wat een team belangrijk vindt en waar hun prioriteiten liggen.

Klik hier voor de kaartjes


Bron: Volgens Bartjes, Marc van Zanten, VB35-3

Geen opmerkingen: