zondag 8 oktober 2017

Rekenspel 182 Het zonnespel

Groep:              4,5,6
Materiaal:         spelbord, dobbelstenen, doorzichtige fiches
Domein:           getalbegrip
 
Doel:                structuur van de getallenrij tot 100
Vorm:               in groepjes van 2 of 3


Het zonnespel is vergelijkbaar met het aloude ganzenborden, waarbij alle getallen tot 100 in ‘zonnestralen’ op het speelveld staan. De stralen zijn niet willekeurig gekozen, maar bestaan steeds uit 10 hokjes, die op hun beurt weer zijn verdeeld in 2 keer 5 hokjes. De zijn extra geaccentueerd (zou daar iets mee zijn?).

De kinderen gooien om de beurt met de dobbelste(en)en en zetten hun fiches op de juiste plek. Wie het eerst bij de honderd is, heeft gewonnen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om, het gaat om verkenning van de de getalstructuur tot 100. 

Variatie in regels
- als je op een tiental komt
o krijg je een extra beurt
o mag je het gegooide aantal nog een keer verder
- als je op dezelfde plaats als je tegenstander uitkomt is hij/zij af
- kiezen voor andere bewerkingen naast optellen, bijvoorbeeld aftrekken of
vermenigvuldigen
- schatten/uitrekenen hoeveel je moet gooien om je tegenstander in te halen
- schatten/uitrekenen waar je komt te staan na een gooi
- spelen van 100 naar 1 in plaats van andersom
- gebruik van 1 dobbelsteen (groep 3)

Punten voor de nabespreking:
Kinderen beginnen vaak een voor een tellend, maar al spelend kunnen ze diverse
ontdekkingen doen:
- de getallen tot 100 komen allemaal voorbij;
- de structuur van de getallen tot 100 (tienen en vijven) wordt spelend verkend
- veel kinderen ontdekken al snel dat je als je 10 verder moet, niet stap voor stap
verder hoeft te gaan, maar naar hetzelfde hokje in de volgende straal kunt
springen;

Klik hier voor het spelbord

Variatie 2
Maak gebruik van twee pionnen per speler en gebruik twee dobbelstenen (liefst met de cijfers 6 t/m 10 en 0). Maak een verslag van het verloop van het spel op een lege getallenlijn (sprongen van de worpen en zetten per pion).

Spelregels:
Als je op een tienvoud komt mag je nog een keer gooien;
Als je pion uitkomt op een plaats waar de pion van je tegenspeler staat, moet de tegenspeler met zijn pion terug naar de start;

Elke keer als je de 100 passeert krijg je een punt (blokje of fiche). Je telt dan weer verder vanaf het begin.


Geen opmerkingen: