zondag 7 januari 2018

Rekenspel 185 Potje Veertien

Groep:              3,4
Materiaal:        dobbelsteen, fiches, eitjes , kastanjes... voor elk kind 6, kladpapier
Domein:           getallen
Doel:                 optellen en aftrekken tot 14
Vorm:                groepje van 4


De fiches worden verdeeld. Elk kind doet 1 fiches in de pot. Het is de bedoeling dat de kinderen individueel tot 14 gooien. Het eerste kind werpt de dobbelsteen. Het gooit bv 5 en noteert 5 op zijn kladblaadje. Het volgende kind mag nu. Als een van de kinderen 14 bereikt, dan krijgt de winnaar de pot! Alle kinderen leggen opnieuw een fiches in. Gaat een kind over de 14 heen, dan moet het weer terug gooien. Net zo lang hij precies op de 14 uitkomt. 

In plaats van 14 kan ook een ander getal worden gekozen.

Geen opmerkingen: