zondag 14 januari 2018

Rekenspel 189 Zwarte schapen witte schapen

Groep:              1,2
Materiaal:        10 kaartje met witte schapen en 10 kaartjes met zwarte schapen
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                 herkennen van patronen
Vorm:                tweetal
1. Alle kinderen krijgen evenveel, dezelfde schapenkaarten.
2. Kind 1 legt een patroon van schapen. (Bijv. zw-zw-wit-zw)
3. Kind 2 bekijkt het patroon en draait zich om en legt met zijn
kaarten hetzelfde patroon
4. De twee patronen worden vergeleken. Is het goed dan verdient
kind 2 een fiche 
5. Het eerste kind met 5 fiches wint

Bron: onbekend

Variatie: kan met allerlei verschillende onderwerpen

Klik hier voor een blad met schapen

Geen opmerkingen: