donderdag 25 januari 2018

Wanneer de CITO-lvs toetsen zijn afgerond is het vaak handig om een analyse te maken van de fouten. Door te onderzoeken in welke categorieën een leerling fouten maakt kun je je onderwijs beter aanpassen aan de leerling. Uiteraard naast het gebruik van het drielsagmodel tijdens je lessen en je verlengde instructie, zodat je ziet waar de hapering bij de kinderen begint.

De makers van Nieuw leren hebben op hun website een tool staan om een Cito-analyse te maken. Zowel van de oude als van de 3.0 toetsen.
"Om het maken van deze analyse wat handiger te maken hebben we een tooltje ontwikkeld waarmee je per leerling makkelijk kunt zien hoeveel procent een leerling verkeerd heeft gemaakt bij elke categorie. We vermelden ook het aantal sommen in die categorie zodat je een goed beeld krijgt van hoe de leerling de CITO heeft gemaakt."

Bron: www.nieuwleren.nl/

Klik hier voor de link.

Geen opmerkingen: