woensdag 4 april 2018

Buiten rekenen

Nu het voorjaar er weer aan komt is bij mij altijd de drang om buiten activiteiten te doen met de kinderen . Buiten kun je naast bewegen ook prima rekenen. Op het internet vond ik bij toeval een lessen serie voor buiten rekenen.
Kinderen op de basisschool houden van onderzoeken en ontdekken. Wetenschappers wijzen erop dat er een positief verband bestaat tussen regelmatig buiten zijn en onze gezondheid. We voelen ons beter en daarom is het gewoon leuk om buiten te zijn. En voor motivatie om te leren is dit laatste van groot belang.
Als kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met mathematische begrippen, gebruiken ze automatisch ook hun zintuigen, wat bevorderlijk werkt voor hun inzicht in wiskundige kwesties.
Rekenlessen kun je goed buiten laten plaatsvinden waarbij kinderen het rekenen op deze manier ook leuker zullen gaan vinden.
De opdrachtkaarten zijn in principe activiteiten die aansluiten en/of toepasbaar zijn op de meest algemene rekenmethodes van de groepen 3 en 4. Ze zijn makkelijk en zonder al te veel voorbereiding uitvoerbaar in een natuurlijke omgeving. Op elke voorkant van een kaart staat een activiteit/opdracht uitgelegd.
Deze kunnen worden ingedeeld in de domeinen Meten, Meetkunde en Tellen (Basisvaardigheden getallen t/m 20 (groep 3) en t/m 100 (groep 4)). Dit is te zien rechts bovenin de kaart.
Links staat weergegeven welk materiaal er vanuit school nodig is, hoeveel tijd de activiteit kost en welke organisatievorm erbij hoort. Een enkele extra aanvullende opdracht voor groep 4 staat met een * weergegeven.
Op de achterkant staat weergegeven welke doelen worden gesteld en welke didactiek erbij hoort. 

Klik hier voor de handleiding
Klik hier voor de kaarten

Geen opmerkingen: