zondag 15 april 2018

Rekenspel 201 Oudhollandsrekenspel

Groep:             1,2,3,4,
Materiaal:        kartonnen spelbord, fiches en een dobbelsteen

Domein:           getallen
Doel:                getallen oefenen
Vorm:              in tweetallen


Op een gezellige avond van een vrijwilligers club kwam ik dit spel tegen. Een houten blok met 5 gaten en de getallen 1 t/m 5 er naast. Aan de top een bakje. Niemand wist de naam van het spel. Een leuk kort spel, waar geluk de hoofdrol speelt.


Het spel gaat als volgt. Elk kind heeft 15 fiches. Het jongste kind mag beginnen. De dobbelsteen wordt gegooid. Het kind gooit bv 5. Dan moet het een fiche leggen op de 5. Kind 2 gooit 2 die legt een fiche op de 2. Gooit kind 2 een  5, dan moet het de fiche pakken die ligt op het getal 5. Wordt er 6 gegooid? Dan wordt de fiche op de 6 gelegd. De fiches op de 6 blijven er liggen. Doel van het spel is om alle fiches zo snel mogelijk op de 6 te krijgen. Het spel stopt als een kind alle fiches op heeft.

Tips: 

Als 15 fiches te lang gaat duren gebruikt u 10 fiches of 6.


Tip: 
U kunt ook een spel tekenen met de dobbelsteenstructuur in plaats van getallen.

Klik hier voor het spelbord


Geen opmerkingen: