woensdag 6 juni 2018

Nieuw SLO Doelen kaarten peuters en jonge kind RekenenSLO heeft voor ieder leergebied inhoudslijnen geformuleerd, uitgewerkt in aanbodsdoelen voor drie fasen van het primair onderwijs (fase 1/jonge kind, fase 2 en fase 3). Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de leraar de leerlingen aanbiedt (dit betreft zowel kennis, vaardigheden als houding) . De inhoudslijnen vormen een curriculumfundament dat schoolteams (en/of andere partijen) kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen. In een onderwijsleerlijn is naast de concretisering in een beredeneerd aanbod ook ruimte voor activiteiten, te gebruiken lesmateriaal en beoogd leerlinggedrag (bijv. in de vorm van (beheersings-) doelen of kinddoelen).

De aanbodsdoelen voor fase 1/jonge kind zijn weergegeven op inhoudskaarten.

Klik hier voor de inhoudskaart peuters
Klik hier voor de inhoudskaart fase 1 Jonge kind

Klik hier voor de site van het SLO


Geen opmerkingen: