dinsdag 10 december 2013

Rekenspel 29 Kerstboomspel

Groep:             1,2, 3,
Materiaal:        (groene) doppen en een dobbelsteen
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip:  getallenrij tot 6
Vorm:               twee, drie, viertallen


Elk kind begint met 1 dop. Alle kinderen gooien een keer met de dobbelsteen. Het kind met het laagste getal mag beginnen. Als je 6 gooit mag je 6 doppen voor de onderkant van de boom leggen. Vervolgens moet er 5 gegooid worden. Dan mag het kind de tweede laag leggen. Enz enz. Wie het eerst de boom klaar heeft, is de winnaar.Variatie:
Schrijf met een stift aan de onderkant van de dop een getal. Dit kan willekeurig, maar u kunt ook kiezen voor een getal  bv 3.(herhaald optellen i.v.m. tafels leren) De doppen liggen met het getal naar beneden en worden goed "geroerd:.
Als elk kind de boom klaar heeft, mogen de kinderen de doppen omdraaien en de punten tellen. Wie is nu de winnaar?Variatie:
Voor peuters en kinderen in groep 1 kunt u kiezen voor een boom met 3,2 en1 dop. Maak een dobbelsteen met 1,2 of 3 stippen.Tip:
In principe gaat het in dit blog om simpelheid en eenvoud. Maar als u het leuk vindt, kunt u de doppen met verf uit een spuitbus een goud- of zilverkleurtje geven.

Tip:
U kunt ook de witte doppen van een melkpak bewaren.

Tip:
Een briefje op de deur of een mailtje naar ouders met de vraag naar doppen kan ook helpen om een voorraadje aan te leggen.Geen opmerkingen: