zondag 1 december 2013

Rekenspel 26 Memorie: Samen 10

Groep:             2, 3
Materiaal:        20 bekers, fiches of pepernoten, eikels, knopen ect.
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip: splitsen van de getallen tot 10
Vorm:               twee-, drie-, viertallenZet de bekers neer in 4 rijen van 5. Zorg voor voldoende ruimte tussen de bekers. Verstop onder de bekers de volgende fiches:
1 beker met niets
2 bekers met 1
2 bekers met 2
2 bekers met 3
2 bekers met 4
2 bekers met 5
2 bekers met 6
2 bekers met 7
2 bekers met 8
2 bekers met 9
1 beker met 10

Om de beurt mogen de kinderen twee bekers omhoog doen. Zijn de fiches die er liggen samen 10? Zo ja dan mag het kind de fiches houden en de bekers worden aan de kant gezet. Zo nee, dan moeten de bekers terug worden gezet.
Wie verzamelt de meeste fiches?

Tip:
Speel met jonger kinderen met minder bekers en de getallen tot 5.

Tip:
Speel met oudere kinderen met getalkaartjes.

Tip:
Kan natuurlijk ook met kaartjes met tafelsommen: vb. kaartje: 3 x 4  en kaartje: 12   Kijk voor tafelkaartjes op dit blog bij de Materialen link: Lotus Bakker.

Naar een idee van een memorie spel van @jufsandra


Geen opmerkingen: