woensdag 29 januari 2014

Rekenspel 40 Snelle Jelle

Groep:             5,6,7
Materiaal:        alle cijferkaarten van een kaartspel, zandloper of stopwatch

Domein:          getallen
Doel:               automatiseren van tafels
Vorm:              in tweetallen


De kinderen krijgen een stapeltje kaarten met de cijfers 1 tot 10. Deze kaarten worden met de rug naar boven gelegd. Van te voren bepaalt u welke tafel wordt geoefend.  Bijvoorbeeld de tafel van 7. Kind 1 draait de eerste kaart om, hierop staat bijvoorbeeld het cijfer 6. Beide kinderen moeten dan zo snel mogelijk het antwoord geven op de som 6 x 7. Het kind dat als eerste het juiste antwoord geeft, krijgt de kaart. Als beide spelers tegelijkertijd antwoorden dan wordt de kaart weer onderaan de stapel gelegd. Vervolgens draait de tweede speler een kaart om.
Wie heeft er na 3 minuten de meeste kaarten veroverd?

Variatie:
Vanaf eind groep 5 en begin groep 6 wordt er niet meer per tafel gespeeld, maar worden alle tafels door elkaar geoefend. De kinderen gooien tegelijkertijd een kaart op. De een gooit 5 en de ander 3. Kinderen oefenen dan 5 x 3. Wie het eerst de som weet mag de kaarten houden.


Tip:
Sterke rekenaars in groep 6 kun je ook in drietallen laten werken. Dat  kunnen ze deze  tafelsommen maken: 3 x 4 x 2.

Tip:
Voor de lol in het spel is het wenselijk dat kinderen wel een beetje aan elkaar gewaagd zijn.

Naar een idee van klasvanjuflinda klik hier   Op deze site zijn nog meer rekenspellen te vinden.

Geen opmerkingen: