zondag 19 januari 2014

Rekenspel 37 Tafels flitsen

Groep:             4,5
Materiaal:        kaartjes met tafelsommen
 
Domein:          getallen
Doel:               tafelsommen
Vorm:              klassikaal, tafelgroepje, tweetallen


Zie bij de materialen in de kolom aan de rechterkant! Daar vindt u een voorbeeld van tafelkaartjes. Deze kunt u kopieren.  Ga elke dag met deze kaartjes even in een flink tempo met de klas “flitsen”. Laat de kaartjes zien en de kinderen schrijven het antwoord op. De kinderen noteren in een notatielijst het aantal dat ze goed hebben. Zien ze zelf ook de vooruitgang? Het flitsen kan per tafel, maar ook met meerdere tafels door elkaar.

Tip:
Flits ook eens keer op de strategieën. U houdt de kaartjes omhoog en kinderen zeggen niet het antwoord, maar welke strategie gebruikt kan worden om het antwoord te vinden. Bij het goed automatiseren van tafels is het van belang dat kinderen ook leren om de juiste strategieën te gebruiken.

Tip:
Laat kinderen in tweetallen zelf flitsen en laat ze dan met een stopwatch de tijd bijhouden.

Tip:
U kunt ook zoveel kaartjes maken als er kinderen zijn in de groep. Schrijf achterop het antwoord. Spel dan het spel binnen en buiten kring.


Tip:
U kunt ook flitskaarten maken en antwoordkaartjes. Speel dan het de werkvorm Mix en koppel.

Tip:
Natuurlijk zijn er leuke(gratis) apps om te oefenen. Maar soms is even een andere vorm weer een stimulans. Daarom kunt u de kaartjes mee naar huis geven en vragen of ouders dit met kinderen doen. Bovendien zien ouders hoe de kinderen omgaan met het automatiseren.

Variatie:
Uiteraard kunnen deze oefenvormen ook met sommen.

Link: tafeloefenkaart grafiek

Link: Schoolaanzet

Link: ppt tafels flitsen 1,2,10
Link: ppt tafels flitsen 3
Link: ppt tafels flitsen 4
Link: ppt tafels flitsen 5
Link: ppt tafels flitsen 6
Link: ppt tafels flitsen 7
Link: ppt tafels flitsen 8
Link: ppt tafels flitsen 9

Geen opmerkingen: