dinsdag 7 januari 2014

Rekenspel 34 Koning keizer admiraal

Groep:             5,6,7,
Materiaal:        3 dobbelstenen, per kind 6 pionnen of fiches 

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip tot 666
Vorm:               twee of- drietallen





De kinderen gooien elk met een dobbelsteen. Degene met de meeste punten mag beginnen te gooien met 3 dobbelstenen. Hij moet proberen een zo hoog mogelijk 3- cijferig getal te gooien, door drie dobbelstenen naast elkaar te plaatsen. Hij krijgt drie kansen, maar mag maar 1 x met 3 stenen gooien, 2 x met 2 stenen en 1 x met 1 steen gooien. Het kind met het hoogste ontstane getal krijgt van elke speler een pion uit de pot. Het spel stopt als een van de kinderen blut is.

Variatie
Gooi met 4 dobbelstenen of 5.

Geen opmerkingen: