zondag 31 augustus 2014

Rekenspel 61 Getallen plaatsen

Groep:             4,5,
Materiaal:        papier, 2 dobbelstenen

Domein:           getallen
Doel:                positionering van getallen op de getallenlijn
Vorm:              groepje

In de middenbouw van de basisschool leren kinderen getallen plaatsen. ‘Positioneren’ noemen we dat. Kinderen moeten weten dat bijvoorbeeld 45 vóór 54 staat en 34 vóór 43.

Met dit eenvoudige spel kunt u het positioneren op een leuke manier oefenen. U kunt het spel met 2, 3 of 4 personen spelen.

Elke speler krijgt een vel papier en tekent hierop 5 hokjes naast elkaar. Je kunt ook een blad maken met meerder rijen met 5 hokjes onder elkaar.
Verder heeft u 2 dobbelstenen nodig en voor elke speler een pen of een potlood.
·     Met de 2 dobbelstenen kun je een getal maken. Een 2 en een 4 bijvoorbeeld maken samen 24 of 42. Vraag van tevoren aan het kind wat het kleinst mogelijk getal en het grootst mogelijke getal is dat met de dobbelstenen samengesteld kan worden.
(11 en 66.)
·     Degene die aan de beurt is, gooit met de dobbelstenen. Deze speler bepaalt ook welk getal met de gegooide ogen gemaakt wordt. Dit getal schrijft elke speler in een van de hokjes op zijn eigen papier.
Let op: plaats je bijvoorbeeld het getal 14 in het eerste hokje, dan kun je daar niet meer het getal 11, 12 of 13 plaatsen. Het gaat er dus om de getallen slim te plaatsen.
·     Wie het eerste alle hokjes goed ingevuld heeft met de gegooide getallen
(bijvoorbeeld 14, 21, 33, 45 en 62), heeft gewonnen.
 Voorbeeld: knip en plak deze hokken in een wordbestand
   
     
Uitbreiding: 

Voor groep 5 kunt u dit uitbreiden met 3 dobbelstenen en voor groep 6 met 4 dobbelstenen.
Geen opmerkingen: