zondag 31 mei 2015

Rekenspel 100 Centurion

Groep:            5, 6,
Materiaal:       bord

Domein:         getallen
Doel:              oefenen van de bewerkingen, logisch denken en redeneren

Vorm:             2 of 3 kinderen

De groep wordt verdeeld in groepjes van twee of drie kinderen. Alle groepjes krijgen tien minuten de tijd om een optelsom te maken, met als resultaat 100, of een getal dat daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Ze moeten alle cijfers van 1 tot en met 9  éénmaal gebruiken. Het groepje dat  het dichtst bij de honderd is gekomen is de winnaar en mag zich centurion noemen.  * Een Centurion was in de Romeinse tijd een hoofdman over honderd soldaten.


Idee: @manja.weblog.nl

Geen opmerkingen: