donderdag 21 mei 2015

Rekenspel 98 Straatje maken

Groep:            4,5,6,
Materiaal:       getalkaarten bv 1 tot 100, 
Domein:          getallen
Doel:              volgorde van gehele getallen, breuken en decimale                                                        getallen, gelijkwaardigheid van breuken en decimale                  
                       getallen ook in onderlinge samenhang
Vorm:              2 tot 4 personen


Voor dit spel heeft u getalkaartjes nodig tot 100. Maar een gedeelte van de getallenlijn tot 1000 kan ook. U kunt de kaartjes zelf maken. De SLO geeft dit spel uit onder de naam Rondje Rekenspel. U heeft dan meerdere spellen voor een bedrag van €13,95. 

In dit spel voor 2 tot 4 kinderen maken de kinderen straatjes van getallen. Een straatje is een serie getallen die netjes op volgorde ligt, het kleinste getal links. De kinderen oefenen zo het ordenen en vergelijken van getallen.

De kaartjes liggen geschud blind in het midden van de tafel. Elk kind mag 5 kaartjes pakken. Het eerste kind neemt een kaartje van de stapel  en legt deze in het midden. Bv 32. Het kind mag 1 kaartje van zijn eigen stapel redelijk passend aanleggen. Het heeft bv 23 in zijn stapel en legt deze aan. De andere kinderen proberen ook redelijk passend aan te leggen, maar eenmaal aangelegd, dan mag er geen kaart meer tussen worden gelegd. Als een kind niet kan aanleggen, moet hij een kaart pakken van de stapel in het midden en een beurt overslaan. Legt een kind het 5de passende kaartje aan, dan mag dit kind het straatje pakken. De gene met de meeste straatjes is de winnaar. Zijn de kaartjes op of kan er niet meer worden aangelegd, dan is het spel afgelopen.


Er zijn drie versies van het spel; met hele getallen, met breuken en met decimale getallen. Het is ook mogelijk om combinaties te maken, bijvoorbeeld breuken en decimale getallen samen. Met dit spel oefenen jonge kinderen het globaal lokaliseren van getallen en krijgen ze meer inzicht in de structuur van de telrij. Het kunnen lokaliseren van getallen op de getallenlijn is een basale vaardigheid voor het verkort en flexibel leren rekenen. De breukenversie en de versie met decimale getallen helpen oudere kinderen bij het oefenen van het op volgorde zetten van breuken en decimale getallen en nagaan wanneer breuken gelijkwaardig zijn. Door de laatste sets te combineren kunnen leerlingen oefenen de kinderen met het vergelijken van breuken en gelijkwaardige decimale getallen.

Tip:
Voor voorbeeldkaartjes: klik hier
Voor getalkaartjes tot 500: klik hier


Dit spel is ontworpen door Frans van Galen, Freudenthal Instituut.

Geen opmerkingen: