zondag 17 mei 2015

Rekenspel 97 Canadees vermenigvuldigen

Groep:            5, 6, 7,
Materiaal:       2 speelvelden( klik hier) 2 rode doppen 2 gele doppen, 4 pionnen

Domein:         getallen
Doel:               oefenen van de tafels

Vorm:             2 of 3 kinderen


In dit spel voor 2 personen oefenen de kinderen spelenderwijs de tafels. Ze oefenen niet alleen het vermenigvuldigen, maar ook het delen, het omgekeerde van vermenigvuldigen. Kinderen hebben niet het idee dat ze rekenen. Ze zijn vooral bezig met vier op een rij halen om te winnen. Elk kind kan op zijn eigen niveau spelen door bijvoorbeeld vooral makkelijke tafelproducten te kiezen. Een kind moet om te kunnen winnen ook strategische keuzes maken en de tegenstander tegenwerken.


1.  Dit spel speelt kinderen een tegen één, één tegen twee of twee tegen twee.

2. In de 6x6-tabel wordt gespeeld met 2 rode doppen en 2 gele doppen . De ene partij speelt met de rode doppen, de andere met de gele doppen. Onder de tabel staan de getallen 1 tot en met 9 in hokjes. Daarbij horen twee pionnen .

3. Je wint het spel als je in de 6x6-tabel als eerste vier hokjes op een rij hebt veroverd. De richting van de rij mag horizontaal, verticaal of diagonaal zijn.

4. Als het kind aan de beurt is, probeert het een hokje van de 6x6-tabel te veroveren met een vermenigvuldiging van twee getallen. Die getallen staan in de hokjes onder de tabel en worden bedekt door de twee pionnen. Op een veroverd hokje in de 6x6-tabel legt het een dop.

5. Als je aan de beurt bent mag je maar één pion verplaatsen. Alleen degene die begint mag beide pionnen op een getal zetten. De pionnen mogen op hetzelfde getal staan. Je hoeft bij het verplaatsen van een pion niet te kiezen voor een vakje dat grenst aan het vorige vakje waar de pionnen stond.

6.  De kinderen bepalen samen wie er begint.
Dit spel is onderdeel van de Spelhoek van het Freudenthal Instituut, te vinden op het RekenWeb.
       1  
        
     2

  3

  4

  5

  6

  7
 

  8

  9

  10

  12

  14

  15
 

  16

  18

  20

  21   

  24

  25
 

  27

  28

  30

  32

  35

  36
 

  40

  42

  45

  48

  49

  54
 

  56

  63

  64

  72

  81
7

8
  

9
1


2

3

4

5

6
 
 
 

Geen opmerkingen: