donderdag 28 mei 2015

Op weg naar de 100!


Op 1 september 2013 ben ik dit blog gestart. Inmiddels staan er bijna 100 spellen op! Uit de 41500 pageviews en een kleine 250 emailvolgers blijkt dat het blog in een behoefte voorziet.
Naast de rekenspellen is er een verzameling rekenboeken geplaatst en worden ook allerlei interessante links toegevoegd. Dat ook dit gewaardeerd wordt, blijkt uit de blogcijfers.


De motivatie voor dit blog was, dat naar mijn mening te gauw gegrepen wordt naar het oefenen op papier, terwijl er door spelvormen intensiever en spelenderwijs meer handelend wordt geoefend.
Mijn voorraad spellen is nog lang niet uitgeput en ik hoop nog een lange tijd met dit 
blog verder te gaan.
Kinderen en spelen zijn woorden die bij elkaar horen. Kinderen leren door spel de wereld om hen heen kennen en begrijpen. Ze spelen situaties uit en koppelen daar taal aan. Het spel geeft kans om allerlei emoties te uiten. Van jonge kinderen wordt
 gezegd: mijn spelen is mijn leren.

Spel heeft voor kinderen ook een ontspannende waarde. Na een inspannende 
schooldag is het heerlijk om te spelen. Het liefst buiten en er ook lekker bij te bewegen.


Het spelen van gezelschapsspellen komt ook aan die ontspanning tegemoet. Het samen spelen ervaren veel kinderen als plezierig. Door de regels bij het spel, ligt het verloop van het spel vast. Dat is voor sommige kinderen een prettig als het gaat met het omgaan met anderen en met materiaal. Door het spel vaker te spelen ervaren kinderen dat ze steeds beter worden in een spelletje, dat geeft zelfvertrouwen.


Door spellen in de groep te gebruiken, waar een beroep wordt gedaan op rekenvaardigheden, oefen je het rekenen spelenderwijs. Kinderen ervaren door de werkvorm het spel, dit niet expliciet als rekenen, maar als een leuke en voor hen 
zinvolle activiteit.  Door het spel kan bepaalde oefenstof vaak en langdurig worden geoefend. Met name als het gaat om automatiseren en memoriseren is het inzetten van spelvormen heel zinvol. Het oefenen wordt leuk door dit via een spel te doen.

Geen opmerkingen: