woensdag 11 november 2015

Beter samen spelen Tafel van 10

In de Nationale Onderwijs week van 2014 is de brochure uitgebracht: Beter samen spelen, Tafel van 10. Onder regie van de Stichting Leerplan Ontwikkeling is hard gewerkt aan deze uitgave, die beschrijft welke krachtige functie spel, het spelen van spellen, in het onderwijs kan hebben. Spel is niet louter ontspanning, nadat het ‘echte’ schoolwerk is gedaan. Het spelen van spellen draagt bij aan de ontwikkeling van het leren van kinderen en hoort ook thuis in de ‘onderwijstijd’.
Het is jammer dat deze brochure niet meer onder de aandacht is gekomen. Daarom als nog een poging om via dit blog de aandacht er op te vestigen.

In deze uitgave worden 10 motieven, harde en houtsnijdende motieven gegeven, om spelen en spellen een belangrijke plaats te geven in de onderwijstijd. Steeds worden de voorbeelden toegespitst op rekenen besproken. Een aantal spellen die in de school worden gespeeld, zijn nauwkeuriger bekeken en mede beoordeeld op hun educatieve waarde.
Ook wordt aangegeven waaraan geschikte rekenspellen moeten voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Tussen de 10 motieven 

om het spelen van spellen een belangrijke plaats te geven in de onderwijstijd, worden ook een paar praktijkvoorbeelden beschreven. 


Een interessante brochure voor rekencoördinatoren en alle leerkrachten die rekenen een warm hart toedragen. 

Klik hier om de brochure te downloaden.Geen opmerkingen: