zondag 8 november 2015

Rekenspel 117 Cijfers schrijven

Groep:             1+,2
Materiaal:        geen
Domein:           getallen
Doel:                inoefenen van cijfersymbolen
Vorm:               klassikaal, kleine kring, tweetallen

Spel voor twee kinderen. Het ene kind schrijft een cijfer bij het andere kind op de rug. Welk cijfer is er geschreven?

Variatie
Een kind doet zijn ogen dicht en het andere kind schrijft een cijfer op de hand van het kind dat zijn ogen dicht heeft.

Variatie
Het kind schrijft het cijfer niet, maar geeft een aantal tikjes. Het andere kind geeft aan hoeveel tikjes het heeft gevoeld.

Geen opmerkingen: