donderdag 28 november 2013

Rekenspel 25 Weegspel met zakjes

Groep:             2,3
Materiaal:        5 of meer kleine zakjes, knikkers, papier en een potlood

                        balans of digitale weegschaal(voor groep 3/4)
                        wasknijper
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                gewicht: van licht naar zwaar of omgekeerd
Vorm:              klassikaal, tweetallen


Vul de kleine zakjes met knikkers. ( of met steentjes) Bijvoorbeeld in de eerste 4, tweede 8, derde 12 ect.. Het verschil in gewicht moet goed voelbaar zijn. Doe de zakjes in een mandje of doosje.


Nu kunnen de kinderen aan de slag. Help de kinderen op gang door het spel klassikaal te bespreken. Neem twee zakjes uit het mandje en laat deze eerst op het gevoel door de kinderen wegen. Welk zakje vinden ze het zwaarst? Laat ze het zwaarste zakje aanwijzen (merk deze bv met een wasknijper). Weeg vervolgens de zakjes met de balans. Klopt het? Als ze het antwoord juist hebben, mogen ze een streepje zetten op het turflijstje. Wie heeft de meeste streepjes verzameld?

De kinderen kunnen het spel nu alleen spelen. Degene die het eerst aan de beurt is pakt 2 zakjes uit het mandje. Vervolgens wijst het kind de zwaarste aan. Merk de zwaarste met een plastic knipper. Laat nu het kind de beide zakjes wegen. Heeft hij antwoord goed geschat? Dan mag het kind een streepje zetten. de zakjes gaan weer terug in het mandje. De volgende mag nu.

Variatie:
Laat  de kinderen in plaats van 2 zakjes 3 zakjes nemen en deze op volgorde van gewicht sorteren. Vervolgens moeten de zakjes gewogen worden. Hoe doe je dit dan op een balans? Laat kinderen hier maar eens over nadenken, hoe ze dit moeten aanpakken. Vervolgens kunnen alle zakjes op volgorde van zwaarte worden gelegd.

Variatie:
Laat ze de zakjes zelf vullen. Laat kinderen nadenken over het verschil.

Variatie:
In groep (3)4 kunnen de zakjes gewogen worden met een digitale weegschaal. Ook hier geldt: laat de kinderen eerst schatten. Weeg dan een voor een de zakjes. Laat ze  het getal op de display noteren.  Heeft het kind het goed geschat, dan verdient het kind een punt.
In plaats van twee zakjes kunnen de kinderen alle zakjes op het gevoel in volgorde van zwaarte leggen. Vervolgens controleren de kinderen hun keuze door  echt te wegen.


Tip:
Je kunt de zakjes laten maken door een handige oma of ouder. Je kunt natuurlijk ook gewoon een aantal washandjes nemen!


Geen opmerkingen: