woensdag 27 september 2017

Nieuw boek: Sterke rekenaars in het basisonderwijs

Er is een nieuw boek uit over rekenonderwijs aan sterke rekenaars. Suzanne  Sjoers is de auteur. Dit geeft antwoorden op vraag: hoe geef goede instructie aan juist de sterke rekenaars in mijn klas of kinderen die onvoldoende laten zien dat ze goed kunnen rekenen. Beslist de moeite waard om aan te schaffen.
"In elke groep zitten er een paar: leerlingen die zich moeiteloos bewegen in de getallenwereld, ingewikkelde oplossingsstrategieën gebruiken en rekenen pas een leuk vak vinden wanneer de reguliere lesstof ophoudt. Sterke rekenaars hebben vaak meer leerhonger dan de rekenmethode kan stillen. Er is wel veel plusmateriaal rekenen verkrijgbaar, maar in de praktijk betekent dit dat de sterke rekenaar hiermee, vaak buiten het lokaal, zelfstandig aan het werk moet.

In dit boek worden verschillende typen sterke rekenaars aan u voorgesteld en wordt besproken welke onderwijsaanpassingen er mogelijk en nodig zijn binnen een reguliere rekenles. Ook wordt aandacht besteed aan het realiseren van onderwijsaanpassingen buiten de groep en in voltijds hoogbegaafdenonderwijs.


Elk hoofdstuk bevat veel praktijkvoorbeelden en sluit af met een stuk gereedschap om direct in jouw eigen rekenles in te zetten."


Klik hier voor de inhoudsopgave

Suzanne Sjoers
CPS 2017 ISBN: 9789065080998

Bestellen? Klik hier

Geen opmerkingen: