zondag 3 september 2017

Rekenspel 177 Vermenigvuldigen

Groep:               6,7,
Materiaal:        dobbelsteen, klad papier, time timer en rekenmachine
Domein:           getallen
Doel:                 vermenigvuldigen onder elkaar
Vorm:                tafelgroepje


.....x 3476  =??????

Kinderen spreken met elkaar een (groot) getal af.  Vervolgens gooit een kind met de dobbelsteen. Ze zetten de time timer op 15 sec. of op 20 sec. De kinderen maken de vermenigvuldigen. Wie kan dit binnen de tijd. Klopt het antwoord ook? Ze mogen het narekenen op de rekenmachine.
Alle kinderen met het goede antwoord krijgen ene punt. Wie heeft na een potje van 7 ronden de meeste punten?

Geen opmerkingen: