donderdag 14 september 2017

Rekenen met een theater

Via een de post ontving ik op school een leuk papieren theater van het Julie Menne instituut van "Met sprongen vooruit".   Voor wie het gemist heeft: Een viertal rekenopdrachten met het thema Theater. Je kunt naar aanleiding van de voorbeelden ook zelf het theater eenvoudig het namaken. 

Klik hier voor de link.Klik hier voor het spel van groep 1/2
Doel
Erbij en eraf van 1 of 2 en splitsingen
Herkennen en benoemen van getalbeelden en -symbolen

Klik hier voor link van het liedje horend bij groep 1/2
Klik hier voor de vervolg opdracht van groep 1/2 
Doel
Voortzetten van patronen
Herkennen en benoemen van basisfiguren als vierkant, driehoek en cirkel

Klik hier voor het spel van groep 3/4
Doel
Tellen vanaf een willekeurig getal met herhaalde sprongen van
eenzelfde eenheid, zowel heen als terug

Klik hier voor de vervolg opdracht van groep 3/4
Doel
Grip krijgen op contextopgaven

Klik hier voor het spel van groep 5/6
Doel
Schattend rekenen met betekenisvolle getallen en kennis opdoen
met een jaarkalender

Klik hier voor het spel van groep 7/8

"Deze oefening is een voorbeeld van probleemoplossen en
gedifferentieerd, interactief, klassikaal oefenen. Iedereen kan
er op zijn eigen niveau mee beginnen. Via trial en error of via een
meer gestructureerde aanpak, door het maken van kolomsgewijze
vermenigvuldigingen of juist door dadelijk cijferend te rekenen en het
beredeneerd gebruiken van de rekenmachine. Door de interactie haalt u
meer uit de opdracht dan het slechts laten maken van sommetjes. Leerlingen
ervaren iets van de magie van getallen wat kan leiden tot lol in het oplossen van
rekenproblemen. Belangrijk, want leerlingen in groep 7&8 hebben nog een aantal jaar
wiskunde voor de boeg. Uit recent onderzoekt blijkt dat gevoelens van plezier en trots een nog sterker effect hebben op rapportcijfers dan intelligentie of sociale achtergrond."


Geen opmerkingen: