donderdag 31 oktober 2013

Rekenspel 18 Waar is de schat?

Groep:             2,3,
Materiaal:        schatkistje , geplastificeerde plattegrond

                       van het lokaal, uitwisbare stift 
Domein:          meetkunde
Doel:               oriënteren en lokaliseren: plattegrond en routes lezen
Vorm:              klassikaal , daarna tweetallenTeken een plattegrond van de klas. Het liefst samen met de kinderen. Vertel erbij wat je doet en hoe je het moet zien. Plastificeer de kaart. Wijs twee kinderen aan als schatzoekers. Deze mogen even niet kijken. Laat andere kinderen in de klas een schat verstoppen. Teken vervolgens samen met de kinderen de plaats van de schat in op de kaart van de klas. Teken ook de route die de kinderen moeten lopen om de schat te vinden. Dan mogen de zoekers met de kaart op zoek gaan naar de schat! Kinderen mogen in het begin vragen stellen: beantwoord de vragen met begrippen als: rechtdoor, lager, 1 stap op zij.... Als de schat gevonden is, wordt de route uitgeveegd en kunnen de zoekers de schat verstoppen en een route tekenen.
Als kinderen de bedoeling van het spel kennen, kunnen ze het spel in tweetallen of viertallen spelen. Het ene groepje verstopt de schat en tekent de schat in op de plattegrond. De andere twee kinderen gaan met de plattegrond in de hand op zoek naar de schat.

Variatie.
* Maak een kaart van de speelplaats en speel het spel op de speelplaats.

* Laat kinderen zelf een plattegrond tekenen van het lokaal.

* Laat kinderen een dorp bouwen in de bouwhoek. Laat ze vervolgens daarvan een plattegrond tekenen. Speel dan dit spel met de plattegrond van de bouwhoek.Foto: plattegrond: met dank aan: http://www.paletvlijmen.nl/

Geen opmerkingen: