zaterdag 12 oktober 2013

Rekenspel 15 Rijspel

Groep:             2,3,4,5,6,7,8
Materiaal:        kaartjes met cijfers

Domein:           getallen
Doel:                omgaan met de telrij
Vorm:               klassikaal


Geef de kinderen allemaal een kaartje bv. 1 t/m 20( of meer als er meer kinderen zijn) en laat ze op een rij in de goede volgorde van klein naar groot gaan staan.

Variatie 1:

Begin bij 1 of begin bij 10, vul aan vanaf 8, ga terug in de rij.

Variatie 2:
Maak van lange stroken verschillende lengte stukjes strook. Doe dan bovenstaande oefening weer.

Variatie 3:
Geef alle kinderen een kaartje met een cijfer erop. Bijvoorbeeld van 1 t/m 20. Als een getal te moeilijk is voor een kind, zeg je welk cijfer het kind heeft. Nu moeten de kinderen met hun cijfer in een kring komen zitten. Jij wilt cijfer 1 naast je hebben en cijfer 20. Laat de kinderen het maar regelen. Zou het lukken?

Variatie 4:
Maak kaartjes met antwoorden van de  tafels,
maak kaartjes met breuken,
maak kaartjes met breuken en 10delige breuken door elkaar heen,
maak kaartjes met grotere getallen( hoeft niet perse op een volgend te zijn)

Variatie 5:
Je kunt ook kaartjes gebruiken uit Take 5 of Take 10!

  

Geen opmerkingen: